Naujas blokas
DUK blokas
DUK blokas
DUK pasirinktų klausimų atvaizdavimas
Apie mus
Apie mus
Nuotrauka su teksto bloku ant viršaus
Pranašumai
Pranašumai
Pranašumų atvaizdavimas (3 galimi stiliai)
Default stilius: Numbers stilius: Steps stilius:
articlesList
articlesList
Straipsnių atvaizdavimas
Tekstas dėžutėje
Tekstas dėžutėje
Tekstas dėžuteje, pasislinkęs į viršų
Skaičiuoklė
Skaičiuoklė
Didžiosios skaičiuoklės blokas
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatų atvaizdavimas
Klientų atsiliepimai
Klientų atsiliepimai
Klientų atsiliepimai
Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis
Atvaizduojamas kontaktas Galima pridėti kontaktų formą
Turinys (be dizaino)
Turinys (be dizaino)
Turinio atvaizdavimas be papildomo dizaino
CTA
CTA
CTA atvaizdavimas (2 galimi būdai)
Dark stilius: Text Box stilius:
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Failai
Failai
Galerija
Galerija
Žemėlapis
Žemėlapis
Pasiūlymo skaičiuoklė
Pasiūlymo skaičiuoklė
Maža skaičiuoklė
Paskola 381
Paskola 381
Maža skaičiuoklė - paskola 381
ESO plano skaičiuoklė
ESO plano skaičiuoklė
Puslapio viršus
Puslapio viršus
Vidinių puslapių viršaus blokas (4 galimi atvaizdavimo stiliai)
Default stilius: Image stilius: Small Image stilius: Contacts stilius:
Planai
Planai
Įrangos planų atvaizdavimas (planai iš rinkinio)
Įgyvendinti projektai
Įgyvendinti projektai
Apie mus projektai
Apie mus projektai
Projektų atvaizdavimas iš rinkinių
Apie mus rašo
Apie mus rašo
Atsiliepimų sąrašas
Taupymo skaičiuoklė
Taupymo skaičiuoklė
Didžiosios skaičiuoklės blokas
Socialinis
Socialinis
facebook puslapio kontūrai ir vieno įrašo atvaizdas
Socialinis pulsas
Socialinis pulsas
Facebook įrašų atvaizdavimas
Sprendimai
Sprendimai
Sprendimų atvaizdavimas (sprendimai iš rinkinio)
Komanda
Komanda
Atvaizduojami komandos nariai (pasirenkami iš rinkinio) ir apačioje kvietimas prisijungti prie komandos
Atsiliepimai
Atsiliepimai
Klientų atsiliepimų atvaizdavimas iš rinkinių
Tekstas
Tekstas
Teksto blokas naudojamas paprastoms pastraipoms ar lentelėms (2 galimi atvaizdavimo stiliai)
Default stilius: Heading left stilius:
Tekstas su nuotrauka
Tekstas su nuotrauka
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą, „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projekto pavadinimas: „INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS, SIEKIANT OPTIMIZUOTI PASTATUI REIKALINGOS ENERGIJOS GAMYBĄ, KAUPIMĄ IR VALDYMĄ“ (NR.S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0219). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

MTEP veiklų vykdymas. 

MTEP veiklų vykdymas

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą: „MTEP veiklų, reikalingų sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius, vykdymas.“ Įmonės tikslas yra skatinti gyventojus ir įmones pereiti prie atsinaujinančios energetikos, kuri leidžia patogiau gyventi bei sutaupyti didžiąją dalį išlaidų elektrai bei racionaliai naudoti energetinius resursus. Siekiant efektyviai plėtoti MTEPI veiklas būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimo MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą, pagal priemonę Nr. J05-LVLA – K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto pavadinimas: UAB „SAULĖS GRĄŽA“ MTEP VEIKLOS REIKALINGOS SUKURTI INTEGRALAUS IŠTEKLIŲ TIEKIMO GYVENAMAJAI APLINKAI ĮRENGINIUS“ (NR. J05-LVPA-K-03-0140). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Patirties ir žinių perdavimas Maliui

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

UAB "Saulės grąža" įvykdė projektą „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas", kurio tikslas skatinti saulės energetikos vystymąsi Malyje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui keliuose pasirinktuose pastatuose Malio sostinėje Bamake buvo įrengtos saulės elektrinės. Be elektrinių buvo įrengtos ir energijos gamybos monitoringo sistemos, leidžiančios stebėti įrenginių efektyvumą bei įvertinti projekto rezultatus.

Patirties ir žinių perdavimas Gruzijai

Saulės energetika Gruzijoje

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas bei klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimas diegiant saulės energetikos technologijas Gruzijoje

UAB „Saulės grąža" vykdo projektą „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas bei klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimas diegiant saulės energetikos technologijas Gruzijoje“. Projekto tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Gruzijoje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui įgyvendinti, projekto veiklų objektas pasirinktas Gruzijos vidaus reikalų ministerijos pastato dalis, Tbilisi mieste. Šis naudos gavėjo pasirinkimas ypač padės įgyvendinti projekto tikslus bei viešinti rezultatus, nes tikslinės grupės yra ne tik pastato darbuotojai, bet ir užsienio šalių atstovai, įvairaus rango vyriausybių tarnautojai.

1 2 3 4
Skambinti