Įgyvendinami projektai

UAB „Kauen craft“

Vieta: Kaunas
Įrengta galia: 700 kW

UAB „Biovela-Utenos mėsa“

Įrengta galia: 3,45 MW
Moduliai: JA Solar
Inverteris: HUAWEI

UAB „Traidenis“

Miestas: Alytus
Įrengta galia: 100 kW
Moduliai: Solitek
Inverteris: HUAWEI

Saulės energetika Gruzijoje

Saulės energetiką plėtojanti Lietuvos įmonė „Saulės grąža“ jau netrukus pradės saulės modulių montavimo darbus šalia Gruzijos vidaus reikalų ministerijos pastato Tbilisyje. Tai – jau antrasis projekto etapas. Planuojama, kad Gruziją moduliai pasieks gruodžio viduryje. Jie bus įrengti ant dabar automobilių aikštelėje statomų metalinių konstrukcijų.

 

MTEP veiklų vykdymas

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą: „MTEP veiklų, reikalingų sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius, vykdymas.“ Įmonės tikslas yra skatinti gyventojus ir įmones pereiti prie atsinaujinančios energetikos, kuri leidžia patogiau gyventi bei sutaupyti didžiąją dalį išlaidų elektrai bei racionaliai naudoti energetinius resursus. Siekiant efektyviai plėtoti MTEPI veiklas būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimo MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą, „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projekto pavadinimas: „INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS, SIEKIANT OPTIMIZUOTI PASTATUI REIKALINGOS ENERGIJOS GAMYBĄ, KAUPIMĄ IR VALDYMĄ“ (NR.S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0219). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

1 2 3 4 5 6 7