Įgyvendinti projektai

MTEP veiklų vykdymas

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą: „MTEP veiklų, reikalingų sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius, vykdymas.“ Įmonės tikslas yra skatinti gyventojus ir įmones pereiti prie atsinaujinančios energetikos, kuri leidžia patogiau gyventi bei sutaupyti didžiąją dalį išlaidų elektrai bei racionaliai naudoti energetinius resursus. Siekiant efektyviai plėtoti MTEPI veiklas būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimo MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą, „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projekto pavadinimas: „INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS, SIEKIANT OPTIMIZUOTI PASTATUI REIKALINGOS ENERGIJOS GAMYBĄ, KAUPIMĄ IR VALDYMĄ“ (NR.S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0219). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB „Saulės grąža“ vykdo projektą, pagal priemonę Nr. J05-LVLA – K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto pavadinimas: UAB „SAULĖS GRĄŽA“ MTEP VEIKLOS REIKALINGOS SUKURTI INTEGRALAUS IŠTEKLIŲ TIEKIMO GYVENAMAJAI APLINKAI ĮRENGINIUS“ (NR. J05-LVPA-K-03-0140). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

UAB "Saulės grąža" įvykdė projektą „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas", kurio tikslas skatinti saulės energetikos vystymąsi Malyje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui keliuose pasirinktuose pastatuose Malio sostinėje Bamake buvo įrengtos saulės elektrinės. Be elektrinių buvo įrengtos ir energijos gamybos monitoringo sistemos, leidžiančios stebėti įrenginių efektyvumą bei įvertinti projekto rezultatus.

Saulės energetika Gruzijoje

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas bei klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimas diegiant saulės energetikos technologijas Gruzijoje

UAB „Saulės grąža" vykdo projektą „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas bei klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimas diegiant saulės energetikos technologijas Gruzijoje“. Projekto tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Gruzijoje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui įgyvendinti, projekto veiklų objektas pasirinktas Gruzijos vidaus reikalų ministerijos pastato dalis, Tbilisi mieste. Šis naudos gavėjo pasirinkimas ypač padės įgyvendinti projekto tikslus bei viešinti rezultatus, nes tikslinės grupės yra ne tik pastato darbuotojai, bet ir užsienio šalių atstovai, įvairaus rango vyriausybių tarnautojai.

1 2 3 4 5 6 7